Završen rad Radne grupe Ministarstva pravde

Radna grupa Ministarstva pravda koja je u proteklih pola godine radila na izradi: Strategije reforme pravosuđa Crne Gore za period 2023-2027 godine i Akcionog plana za realizaciju Strategije od 2023-2025 g.15-16 Januara 2024 godine je završila svoj rad. Učešće u njoj je imao Predsjednik NUSVCG Doc.dr Dragan Žarković. Zahvaljujući njegovim prijedlozima i aktivnostima u Radnoj grupi u ove dokumente su ušle sljedeće aktivnosti koje se tiču sudskih vještaka:
1. Izrada Zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudskim vještacima Crne Gore od Septembra 2024 – Septembra 2025 godine
2. Organizovanje najmanje dvije obuke za sudske vještake u toku godine.

Javna rasprava na ove dokumente traje 20 dana i ista je počela danas 24.01.2024 godine.
Okrugli sto na kojem će se raspravljati o ovim dokumetima biće održan 31.01.2024 godine u 10 h u Hotelu Hilton u Podgorici na koji svako može doći da i tu kao i u toku javne rasprave da svoje prijedloge i dopune ovih dokumenata.

Leave a Reply