You are currently viewing Uspješno završen Prvi (I) set edukacija i stručnih usavršavanja

Uspješno završen Prvi (I) set edukacija i stručnih usavršavanja

Koleginice i kolege,
Rezultat uspješno organizovane i vrlo interaktivno realizovane Edukativne konferencije za sudije, tužioce, sudske vještake i advokate od 02.12.21 god. smo pretočili u zaključke koje ćemo poslati medijima i nadležnim institucijama.

Zaključak možete preuzeti putem sledećeg linka:

 

 

Leave a Reply