You are currently viewing Treća Skupština NUSVCG

Treća Skupština NUSVCG

Na osnovu članova 22, 23, 24 i 25, Statuta “Nezavisnog udruženja sudskih vještaka Crne Gore” (u daljem tekstu Udruženje), održana je III redovna  Skupštinu Udruženja, dana 20 Aprila 2022 godine,  u Sali hotela Premijer (Bulevar Svetog Perta Cetinjskoga br 145), u Podgorici.

Dnevni red

SVEČANI DIO SJEDNICE

 1. Pozdravna riječ Predsjednika Udruženja;
 2. Pozdravna obraćanja gostiju.

 

Kafe pauza (15 minuta)

 

RADNI DIO SJEDNICE

 

 1. Otvaranje radnog dijela Skupštine i izbor radnih tijela:

 

              3.1. Verifikaciona komisija;

              3.2. Radno predsjedništvo;

              3.3. Zapisničar.

 

4.  Usvajanje dnevnog reda;

 

 1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Prve izborne Skupštine Udruženja, od 15.02. 2021 godine;

 

 

 1. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Udruženja u periodu: Februar 2021 – April 2022 god:
 • Izvještaj Predsjednika Udruženja;
 • Izvještaj o radu Izvršnog odbora;
 • Finansijski izvještaj;
 • Izvještaj Nadzornog odbora;

 

 1. Razmatranje i usvajanje Plana rada i programske ojentacije Udruženja u 2022 godini;

 

 1. Informacija o aktivnostima na Izradi Nacrta zakona o sudskim vještacima;

 

 

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje novih pravilnika i programa:
  • Pravilnik o edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja sudskih vještaka i

 

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga za izdavnje časopisa Udruženja
  • Imenovanje glavnog i odgovornog urednika časopisa

 

 

 1. Tekuća pitanja

 

 

 

Leave a Reply