Slide 1
Dobrodošli na Websajt
Nezavisno Udruženje sudskih vještaka
Crne Gore

Osnivačka Skupština Udruženja 11.01.2021 god.

Slide 1
Dobrodošli na Websajt
Nezavisno Udruženje sudskih vještaka
Crne Gore

Izborna Skupština Udruženja 15.02.2021 god.

Slide 1
Dobrodošli na Websajt
Nezavisno Udruženje sudskih vještaka
Crne Gore
previous arrow
next arrow

AKTUELNOSTI

Nezavisno udruženje sudskih vještaka Crne Gore je dobrovoljna, nezavisna, nestranačka  strukovna organizacija sudskih vještaka. Kao izraz dubokog nezadovoljstva velikog dijela Read more
Nakon sjednice Osnivačke Skupštine nevladine organizacije «Nezavisno udruženje sudskih vještaka Crne Gore», (u daljem tekstu Udruženje), održane dana 11.01.2021 godine, Read more
1. Organizovanje Izborne skupštine, usvajanje akata i izbor organa NUSVCG; 2. Organizovanje sastanaka sa resornim Ministarstvom pravde, Vrhovnim sudom i Read more
Udruženje nakon što je formiralo svoje organe je započelo svoj rad na realizaciji programskih zadataka.   Read more

Ciljevi udruženja:

– okupljanje vještaka različitih struka sa zadatkom razvijanja i unapređenja djelatnosti vještačenja;
– zaštita integriteta i časti članova udruženja;
– pružanje pomoći u primjeni propisa, kao i preduzimanje aktivnosti na  unapređenju statusa sudskih vještaka i donošenju kvalitetnih propisa iz oblasti njihovog rada.