You are currently viewing OBRAĆANJE PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA SUDSKIH VJESTAKA

OBRAĆANJE PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA SUDSKIH VJESTAKA

Nezavisno udruženje sudskih vještaka Crne Gore je dobrovoljna, nezavisna, nestranačka  strukovna organizacija sudskih vještaka. Kao izraz dubokog nezadovoljstva velikog dijela profesionalnih, stručnih i uglednih sudskih vještaka (osnivača predhodnog Udruženja), dugo prisutnim nepovoljnim stanjem u ovoj oblasti, Udruženje je osnovala grupa sudskih vještaka na Osnivačkoj skupštini dana 11.01.2021 godine, u Podgorici,

 

       Kao jedan od pet subjekata sudsko-tužilačkog postupka, sudski vještaci u Crnoj Gori nažalost do danas još uvijek nijesu uspjeli da postignu dostojno mjesto u crnogorskom društvu. Važnost ove djelatnosti, njen značaj u pravnim sistemima evropskih i naravno crnogorskog društva, nijesu u skladu sa trenutnim položajem sudskih vještaka u Crnoj Gori, kao uvaženih i priznatih stručnjaka. Stoga je pred nama vrlo važan i odgovoran rad, koji je usmjeren u dva pravca:

  1. povećanje kvaliteta našeg rada – kvaliteta naših Nalaza i mišljenja i
  2. podizanje nivoa časti, ugleda i statusa sudskih vještaka u sudsko-tužilačkom sistemu i društvu u cjelini.

 

Svakom profesionalcu koji stručno, etično, odgovorno i pravovremeno izvršava ovaj zahtjevan i odgovoran posao, trenutno naše stanje uopšte ne odgovara. Neuređena pravna regulativa, netransparentnost dodjele predmeta, niske i neredovne naknade, odsustvo kvalitetne i kontinuirane saradnje sa organima pravosuđa, tužilaštva i organima državne uprave, unutrašnja nepovezanost vještaka, loše predstavljanje naših interesa, odsustvo praćenja naučnih/stručnih dostignuća i stručnog osposobljavanja u zemlji i inostranstvu, su samo neki od aktuelnih i evidentnih problema.

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja, naši bazični programski ciljevi su:

 – okupljanje vještaka različitih struka sa zadatkom razvijanja i unapređenja djelatnosti vještačenja i podizanja nivoa pravne sigurnosti;

–   zaštita integriteta i časti članova Udruženja;

–   pružanje pomoći u primjeni propisa, kao i preduzimanje aktivnosti na unaprjeđenju statusa sudskih vještaka, organizovanje obuka i donošenju kvalitetnih propisa iz oblasti rada sudskih vještaka.

____________________________________________________________

Svakom profesionalcu koji stručno, etično, odgovorno i pravovremeno izvršava ovaj zahtjevan i odgovoran posao, trenutno naše stanje uopšte ne odgovara. Neuređena pravna regulativa, netransparentnost dodjele predmeta, niske i neredovne naknade, odsustvo kvalitetne i kontinuirane saradnje sa organima pravosuđa, tužilaštva i organima državne uprave, unutrašnja nepovezanost vještaka, loše predstavljanje naših interesa, odsustvo praćenja naučnih/stručnih dostignuća i stručnog osposobljavanja u zemlji i inostranstvu, su samo neki od aktuelnih i evidentnih problema.

__________________________________________________________________

 

Radeći na realizaciji gornjih ciljeva, kao odgovorni pojedinci neprestano usavršavajući naše Udruženje, mi ističemo svoju misiju da svako od nas doprinosi istinskom ostvarenju zaštite lјudskih prava i sloboda i na taj način ličnim učešćem, doprinosi izgrađivanju pravednog i zakonitog pravnog sistema moderne crnogorske države.

 

Za ostvarenje naše misije i dostizanje ambicioznih i krupnih ciljeva potrebna nam je prije svega pomoć svih vas: profesionalno orjentisanih sudskih vještaka, razumijevanje i podrška državnih organa i saradnja sa drugim društvenim organizacijama.

 

 Stoga vas sve pozivam, Vas koji imate iste ili slične prioritete u životu i radu, da nam se pridružite i pomognete da svi zajedno, udružujući svoje snage lakše ostvarimo postavljene ciljeve, na dobro svih nas, ove važne stručne djelatnosti i našeg društva u cjelini.

 

Uz želju za dobro zdravlje u ovim složenim vremenima i nadu da će nas na ovom poslu svakoga dana biti sve više i više, držeći otvorena vrata za sve koji sebe pronalaze u našem Udruženju, kao i za sve vaše ideje, prijedloge, sugestije i naravno dobronamjerne kritike.

 

 Srdačno vas pozdravljam!

 

 

    PREDSJEDNIK NEZAVISNOG UDRUŽENJA SUDSKIH VJEŠTAKA  CRNE GORE

                         Doc. dr Dragan Žarković, dipl.ing.građ.           

Leave a Reply