You are currently viewing Naredne aktivnosti Udruženja sudskih vještaka u 2022 godini

Naredne aktivnosti Udruženja sudskih vještaka u 2022 godini

Na temelju programske orjentacije Udruženja, odluka IO i Predsjednika Udruženja naredne aktivnosti su sljedeće:

  1. Priprema Skupštine Udruženja (mart 2022 godine);
  2. Priprema Drugog seta obuka i edukacija;
  3. Inicijativa za Izmjene i dopune Zakona o sudskim vještacima;
  4. Aktivnosti na snažnijem pozicioniranju Udruženja;
  5. Priprema Konferencije sa međunarodnim učešćem o ulozi i značaju sudskih vještačenja u sistemu pravosuđa;

Leave a Reply