Email udruženja:               kontakt@nusvcg.me

Doc. dr Dragan Žarković       sodra@t-com.me                                         069 243 397
Mr Dušan Milošević               balkanskimoj@gmail.com                         807 223067
Jovica Radovanović                jovicaradovanovic@gmail.com                069 018 111
Mr Anđelija Ćosović               avc@t-com.me                                             067 504 228

  • žiro račun: 565-8225-50 kod Lovćen banke