Email udruženja:                      kontakt@nusvcg.me

Doc. dr Dragan Žarković        sodra@t-com.me                                         069 243 397
Predrag Drecun                       predragdrecun@gmail.com                      076 172 000
Jovica Radovanović               jovicaradovanovic@gmail.com                069 018 111
Mr Anđelija Ćosović                avc@t-com.me                                             067 504 228

  • žiro račun: 565-8225-50 kod Lovćen banke