Ime i Prezime:

Grad:

Email:

Telefon:

Građevinsko-arhitektonska struka:

Doc. dr Dragan Žarković

Mr Veljko Vasiljević

Mr Dušan Milošević

Jovica Radovanović

Milenko Popadić

Tatjana Vuković

Nebojša Strugar

Nataša Stepanović Nikoloska

Podgorica

Nikšić

Podgorica

Podgorica

Budva

Herceg Novi

Bar

Bar

069 243 397

067 649 989

067 807 223

069 018 111

069 246 110

069 691 655

069 034 117

069 082 770

Medicinska struka:

Prof. dr Dragana Čukić

Dr Krsto Nikolić

Dr Ivana Čurović

Dr Nemanja Radojević

Podgorica

Podgorica

Podgorica

Podgorica

069 020 698

067 243 212

069 171 636

069 340 510

Ekonomsko – finansijska struka

Predrag Drecun

Nenad Bracović

Milošević Sanja

Međedović Sanja

Podgorica

Podgorica

Podgorica

Podgorica-Nikšić

076 172 000

069 830 130

067 349 607

067 310 046

Ostale struke:

Mr Anđelija Ćosović

Zorica Krsmanović

Božidar Bakić

Danilo Sekulović

Goran Dendić

Milovan Mihailović

Miljan Jakovljević

Nenad Milikić

Predrag Vujisić

Radonja Zejak

Milošević Bosiljka

Podgorica

Sutomore-Bar

Podgorica

Podgorica

Nikšić

Podgorica

Podgorica

Podgorica

Herceg Novi

Nikšić

Podgorica

067 504 228

069 906 715

067 184 597

069 284 618

067 184 047

067 184 629

063 289 465

063 284 235

069 043 413

069 271 697

067 852 902

Spisak sudskih vještaka Udruženja koji još nijesu poslali pristupnice:

Vladimir Vasiljević

Ilija Miljanić

Dragan Radović

Ljubo Peković

Miomir Lekić

dr Aleksandar Ivanović

Borka Boričić

Biljana Bulatović

Dragana Raičević

Svjetlana Lalić

Tanja Radović Đurčić

Tamara Gredić

Stevan Gajević

Darko Bogetić

Nada Vučković

Slavko Gačević

 

vladovasiljevic451@gmail.com                068 847 019

 

dragan.radovic11@outlook.com.           069 047 000

 

 

domgradnja@t-com.me                           069 363 643

biljanab67@yahoo.com                           069 498 954

draganamickovic05@yahoo.com.        069 16 07 67

tanjaradovic03@yahoo.com                  068 023 754

 

darko.bogetic@adriaticappraisal.com 067 67 09 67

nadalina.vuckovic@gmail.com               069 376 474

gacevic@gmail.com