You are currently viewing Aktivnosti u susret Trećoj Skupštini našeg Udruženja

Aktivnosti u susret Trećoj Skupštini našeg Udruženja

Poštovane koleginice i kolege,

Nadam se da vas sve zatičem u dobrom zdravlju i dobroj kondiciji?

Nedavno je navršena prva godišnjica našeg Udruženja. Godina koja će u istoriji čovječanstva biti označena kao planetarna  pandemijska godina, je bila puna izazova i napora da pozicioniramo naše Udruženje u skladu sa našim izvornim htjenjima koja su nas mobilisala da se organizujemo kao slobodni ljudi i istinski profesionalci. I u narednom periodu moramo pokazati svoju odlučnost i snagu da istrajemo u svojim namjerama da zašititimo dignitet sudskog vještaka i ovu nimalo laku djelatnost, od svakojakih izazova kojih je prepuno naše društvo.

U susret Trećoj Skupštini molim sve, da damo svoje najbolje moguće aktivno učešće u pripremi iste, da masovno prisustvujemo Skupštini, da  se dodatno aktiviramo oko omasovljenja našeg Udruženja, da izvršimo svoje finansijske obaveze prema Udruženju i u konačnom da u naredni period uđemo jači i organizovaniji.

Nadam se da ćemo u narednim danima aktivno komunicirati i naravno da ćemo se viđeti se na Trećoj Skupštini našeg Udruženja.

Srdačan pozdrav vama i vašim bliskim.

PREDSJEDNIK

Doc. dr Dragan Žarković, dipl.ing.građ.

Leave a Reply