Agenda-Vještačenje u sudskim postupcima,12-13.septembar 2023

Nezavisno Udruženje sudskih vještaka Crne Gore je u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu bilo glavni inicijator predstojeće obuke sudskih vještaka.Obuka će se održati 12 i 13 septembra.Opširnije o tome možete pogledati u Novostima.

Leave a Reply