AGENDA-Vjestacenje u sudskim postupcima,12-13.septembar 2023

 

Nezavisno udruženje sudskih vještaka Crne Gore je u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu bilo glavni inicijator predstojeće obuke sudskih vještaka. Obuka će se održati 12 i 13 septembra u 09:00h Ramada u Podgorici. Troje naših članova će držati tematska predavanja na ovoj obuci. Pozivamo sve naše članove da uzmu učešće na ovoj obuci. U prilogu je Agenda obuke.

Leave a Reply